Vandaag las ik onderstaand bericht in het AD over minister Kuipers die het een goed idee schijnt te vinden om versneld verder te gaan met het sluiten van spoedeisende hulp bij tal van (kleinere) ziekenhuizen en te concentreren in de grote plaatsen. 

Hebben ze daar in Den Haag dan niets geleerd van de tekorten die ontstonden tijdens de Corona pandemie? Ze gaan gewoon verder op de ingeslagen weg en blijven door bezuinigen op de Zorg. Kennelijk is de marktwerking heilig.

Minister Kuipers geeft als reden voor de sluitingen dat dit efficiënter zou zijn en betere hulp voor patiënten zou opleveren.  Dat is absoluut niet het geval (zoals ook in het kranten artikel valt te lezen). 

Woerden heeft dit in de afgelopen jaren wel ervaren. Urenlange wachttijden bij de spoedeisende hulp in Leidse Rijn en als je pech hebt nog na 22.00 uur naar het Diaconessen Ziekenhuis voor je medicatie! Voor veel mensen is dit echt niet te doen! De bereikbaarheid vanuit Woerden is een groot probleem, zeker als je niet in staat bent om hier met een auto naar toe te gaan.

LvdD vindt het een heel slecht idee, dat beslist niet is ingegeven door zorg voor de patiënt.  Wij proberen al jaren om de huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp in Woerden terug te krijgen. Tot nu toe nog steeds zonder resultaat. Afgelopen dinsdag waren we bij een bijeenkomst van het Antonius Ziekenhuis waar men de plannen voor Woerden presenteerde. Daar worden we beslist niet gelukkig van! Duidelijk werd aangegeven dat de huisartsen en het ziekenhuis niet van plan zijn om een HAP terug te laten komen in Woerden! Ze verschuilen zich achter de plannen van Den Haag. Er worden zelfs plannen gesmeed om het oude Hofpoort te slopen en een nieuw en kleiner gebouw neer te zetten voor de poliklinieken, het Slaapcentrum en het nieuw op te richten Geriatrisch Centrum. Dit is mooi maar wij waren in de veronderstelling dat ook de HAP hier een plekje in zou krijgen. Een grote teleurstelling! Op de overblijvende grond worden 120 woningen voor ouderen met zorg gebouwd en de rest kan dan met gewone woningen volgebouwd worden. Kassa voor het Antonius en pech voor Woerden? LijstvanderDoes vindt dit schandalig!

We hopen dan ook van harte dat alle partijen in Woerden dit afwijzen. In 2019 hebben alle partijen gezegd dat er niet gebouwd gaat worden op het ziekenhuisterrein als er niet eerst minimaal een HAP, en een centraal punt voormedicatieverstrekking terug is voor onze bevolking. 

LijstvanderDoes hoopt dat alle partijen zich zullen inzetten voor de terugkomst van de Hap en een medicatie afhaalpunt in Woerden. Dit is voor alle inwoners van belang.! Wij maken er ons hard voor! 

 

Lenie van Leeuwen

4 december 2022


Krantenartikel uit het AD van 3 december 2022


Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  wil een sluiting van spoedeisende hulp voor (kleinere ziekenhuizen). 

Dit ziekenhuis staat lijnrecht tegenover Ernst Kuipers: ‘Hoezo is sluiting efficiënter?’

Sluiting van de spoedeisende hulp van ‘kleinere’ ziekenhuizen zou volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een goed idee kunnen zijn: de zorg wordt er volgens hem efficiënter en beter van. Bestuurder Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein voorspelt het omgekeerde.

Frank Hermans 04-12-22, 06:53

Het valt niet te hopen. Maar slaat het noodlot toe, en krijg je een herseninfarct, dan kan je dat maar beter overkomen in de gemeente Land van Cuijk. Dat zegt bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein.

,,De tijd die verstrijkt tussen de noodmelding bij iemand thuis en het moment dat die persoon ‘aan de naald’ ligt om het herseninfarct te stoppen, is hier veel korter dan gemiddeld in Nederland”, zegt zij. Het is gebleken uit de registratiegegevens die alle ziekenhuizen verplicht openbaar maken.

Wat voor dit verhaal belangrijk is: de snelle hulp zou volgens Terwijn ondenkbaar zijn zonder de aanwezigheid van de huidige spoedeisende hulp.

Spoedeisendehulparts Kim van den broek en bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein.

Spoedeisendehulparts Kim van den broek en bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein. © Theo Peeters

Snel juiste infuusbehandeling

Patiënten zijn hier dankzij de korte ambulancerit razendsnel, daar begint het mee. Vervolgens kunnen ze rekenen op een diagnose ‘à la minute’ dankzij de korte lijnen (een telefoontje naar de dienstdoende neuroloog in het ziekenhuis volstaat) en de inzet van een altijd direct beschikbare CT-scan. Zie daar, de juiste infuusbehandeling kan al gestart worden. Fijn, want snel behandelen is bij herseninfarcten essentieel voor een grotere kans op herstel.

Het is een willekeurig gekozen voorbeeld, maar volgens Terwijn veelzeggend. Haar boodschap: sluiting van de spoedeisende hulp in Beugen is hoe dan ook een bijzonder slecht idee.

Tel uit je winst

Toch staat het voortbestaan van nogal wat eerstehulpdiensten in Nederland, in totaal een stuk of negentig, al een tijdje ter discussie. Niet de minste, minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, heeft een balletje opgegooid. Met name de ‘kleinere’ streekziekenhuizen zouden beter hun spoedzorg kunnen overlaten aan grotere ziekenhuizen.

In deze tijden van personeelskrapte kun je artsen en verpleegkundigen doorplaatsen. In ‘onze’ regio zou dat in de visie van Kuipers naar bijvoorbeeld het Radboudumc en CWZ in Nijmegen kunnen zijn. Er hoeft met concentratie van zorg minder geïnvesteerd te worden in medische apparatuur, stelt Kuipers. Tel uit je winst.

‘Slecht voor onze inwoners’

,,Het zou vooral heel erg slecht zijn voor onze inwoners”, zet Terwijn daar tegenover. Ze geeft aan dat Kuipers na bezwaren van koepelorganisaties als NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) inmiddels wat heeft ingebonden. Maar het CDA in Land van Cuijk maakt zich grote zorgen over de toekomst van Maasziekenhuis Pantein en heeft burgemeester en wethouders opgeroepen alert te blijven. ,,Daar zijn we blij mee, je weet het inderdaad maar nooit”, vindt ook Terwijn.

Kim van den broek samen met bestuurder van Pantein Maasziekenhuis Pauline Terwijn voor de ingang van de SEH in Boxmeer.

Kim van den broek samen met bestuurder van Pantein Maasziekenhuis Pauline Terwijn voor de ingang van de SEH in Boxmeer. © Theo Peeters

Voor de helderheid: de discussie gaat niet over de ernstige traumapatiënten. Die gaan nú al standaard naar het Radboudumc in Nijmegen. Maar voor al die andere spoedpatiënten zou een langere afstand wel in het verschiet kunnen liggen.

Dure ambulancerit extra en extra ligdag

Terwijn haalt nog maar een voorbeeld aan om de onwenselijkheid daarvan te onderstrepen. ,,Stel je bent een oudere mevrouw die haar heup breekt. Normaal belandt ze hier op de spoedeisende hulp, en zou ze dezelfde avond geopereerd worden. De kans is groot dat de artsen haar kennen, want 80 procent van de mensen die daar komen, is al op de een of andere manier bij het ziekenhuis in behandeling.”

Sluit je onze spoedeisen­de hulp, dan verdwijnt een belangrijk vangnet

Pauline Terwijn, Bestuursvoorzitter Pantein.

Maar nu moet ze als spoedpatiënt met de ambulance naar het Radboudumc. ,,Daar ligt geen dossier met haar medische gegevens. Ze zullen niet veel meer doen dan haar stabiliseren, om haar een dag later voor de juiste behandeling naar ons ziekenhuis door te sturen. Dat betekent een dure ambulancerit extra. Omdat het geen spoed meer is, is het vervoer in de namiddag. Dus een extra ligdag ook nog.”

‘Hoezo efficiënter?’

Die avond, als in Beugen aanvullend onderzoek wordt gedaan, zal blijken dat er toch snel een operatie nodig is. ,,Soms zelfs al in de nacht. Hoezo is dit efficiënter?”

Sluiting van de spoedeisende hulp in Beugen zal eerder tot een onwerkbare situatie leiden, meent Terwijn. ,,We hebben 11.000 opnames via de spoedeisende hulp per jaar, dat is een kwart van ons totaal aan verpleegopnames. Moeten die straks allemaal naar Nijmegen? Zo’n toeloop kunnen ze niet aan.”

Sleutelrol voor spoedeisende hulp

Maar er zou, zoals Kuipers oppert, personeel van Maasziekenhuis Pantein naar de Keizerstad gedelegeerd kunnen worden? ,,Vergeet dat maar”, zegt Terwijn. ,,We hebben bij ons in huis de belangstelling gepolst, die was nihil. Mensen zeiden dat ze dan liever werken op een van onze verpleegafdelingen. Of ze stoppen met werken. Dan ben je nog verder van huis.”

Wat haar misschien nog wel het meest ergert is dat steeds voorbijgegaan wordt aan de sleutelrol die de spoedeisende hulp bekleedt bij het voorkómen van opnames. Zeker in de regio met de gemeente Land van Cuijk, waar sinds enkele jaren een proef loopt met een regionaal gestuurd zorgnetwerk waarbij ziekenhuis, huisartsen en wijkverpleging intensief samenwerken.

Belangrijk vangnet verdwijnt

,,Onze spoedzorg begint dankzij de korte lijntjes eigenlijk al bij de mensen thuis. Doordat we onze patiënten goed in beeld hebben, weten we welke zorg nodig is om ze zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dat kan alleen maar, omdat er ook het vertrouwen is dat in geval van nood meteen onze spoedhulp klaar staat om hulp te bieden.”

Spoedzorg is zo een wezenlijke stap in het hele zorgpalet. ,,Sluit je onze spoedeisende hulp, dan verdwijnt een belangrijk vangnet. Onze huisartsen hebben nu de mobiele nummers van de ziekenhuisspecialisten, voor een snel advies als dat nodig is. Zo’n samenwerking zal er niet snel zijn met het veel grotere Nijmegen. Ik vrees dat huisartsen sneller voor zekerheid zullen kiezen en patiënten naar het ziekenhuis doorverwijzen.”

11.000 opnamedagen per jaar

Met als gevolg veel onnodige, dure ligdagen. ,,Een adviesbureau heeft berekend dat we met onze zorg op maat in de thuissituatie 11.000 opnamedagen per jaar in het ziekenhuis voorkomen. Dat is mede dankzij de aanwezigheid van de spoedeisende hulp. Nogmaals: hoezo is sluiting efficiënter?”Klik op het logo hiernaast voor het originele bericht: