Op 2 maart organiseert gemeente Woerden een bezoek naar windpark N33 (Meeden) en windpark Hanze/Groen (Dronten), om daar de windmolen parken te bekijken en met betrokkenen in gesprek te gaan.

More...

Onderdeel van het gebiedsproces voor de polder Reijerscop is een bezoek aan twee windparken. Door omwonenden is er de voorkeur uitgesproken voor een bezoek aan windpark N33 (Meeden). Het andere windpark is windpark Hanze/Groen (Dronten).

Het gaat om een dagvullend programma, waarbij de parken ter plaatse bekeken kunnen worden en er mogelijkheid is om met betrokkenen van ervaring te wisselen.

Via de knop op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het bezoek op zaterdag 2 maart van 09.00 - 19.30 uur.

08:45 uur – Aanwezig bij H2O in Harmelen
09:00 uur – Reis vanuit Harmelen naar Windpark N33 in Meeden
11:20 uur – Bezoek aan Windpark N33 (mogelijkheid park te bekijken)
11:50 uur – Reis naar locatie (voor lunch en gesprek met betrokkenen)
12:05 uur – Lunch
12:35 uur – Gesprekken met bewoners, gemeente, coöperaties, initiatiefnemers en betrokkenen
14:05 uur – Reis naar locatie in Dronten
16:05 uur – Gesprekken met bewoners, gemeente, coöperaties, initiatiefnemers en betrokkenen
17:35 uur – Reis naar Windpark Hanze-Groen
17:50 uur – Bezoek aan Windpark Hanze-Groen (mogelijkheid park te bekijken in het donker)
18:20 uur – Reis van Dronten naar H2O in Harmelen


Op de website denken.woerden.nl staat een artikel over het waarom van de keuze voor windturbines en wat er aan vooraf is gegaan. Die pagina staat tijdens het hele participatieproces open met informatie over aanleiding en vervolg en met ruimte voor vragen en opmerkingen.