Begin februari 2024 is de eerste bijeenkomst in de gemeenteraad geweest om met elkaar tot een nieuwe woonvisie te kunnen komen. Het was een inspirerende bijeenkomst! 

More...

We zijn o.a.bijgepraat over de nieuwe wettelijke regelgeving en hebben onze ideeën kunnen inbrengen! De vergrijzing in Woerden is hoger dan het landelijke gemiddelde! In het woon-zorg onderzoek is hier veel aandacht voor gevraagd en hebben we als LijstvanderDoes onze zorgen hierover uitgesproken; in 2040 is 45% van onze inwoners 65 jaar en ouder!

De komende maanden worden de uitgangspunten voor de nieuwe woonvisie besproken en worden de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren geformuleerd. Als LijstvanderDoes zullen we ons hard maken voor extra woningen zowel in Woerden als in de kernen en dan met name voor betaalbare woningen voor zowel jong als oud! Andere belangrijke punten waar we ons voor zullen blijven inzetten en die we graag in de woonvisie willen opnemen, zijn: 

  • het bevorderen van de doorstroming
  • ⁠⁠voorrangsregelingen voor inwoners van Woerden 
  • ⁠⁠wachtlijsten woningzoekenden
  • ⁠⁠woningen voor bijzondere doelgroepen 
  • ⁠⁠startersleningen

Voor de inwoners worden er de komende tijd veel informatie bijeenkomsten georganiseerd! Komende week starten de gesprekken over de woonvisie! We roepen iedereen op om deze bijeenkomsten te bezoeken zodat we horen wat de inwoners belangrijk vinden! Laat uw stem horen! 


Herma Verbeij 

raadslid LvdD

Uit het Contact van 15 feb 2024