Afgelopen raadsvergadering hebben we een investeringsplafond vastgesteld. Dat is een maximumbedrag waarvoor we voor een jaar investeringen kunnen doen. En die is broodnodig!

More...

Te weinig geld en handjes!
Op dit moment is er een beetje een gekke situatie in de gemeente Woerden. Iedere investering die we willen doen, plannen we zomaar in. Dat zou ook kunnen als we genoeg geld en genoeg handjes hebben om elke investering uit te voeren. Alleen dat hebben we niet. Daarnaast ontstaat er een achterstand van investeringen dat elk jaar toeneemt. Dit wordt de boeggolf genoemd. Om financieel gezond te blijven, moeten er dus afspraken gemaakt worden.

Consequenties.
Die zijn er nu door middel van een investeringsplafond. Elk jaar hebben we vanaf 2025 een bedrag van 23 miljoen om te investeren. Dit lijkt veel, maar doordat we een achterstand aan investeringen hebben, moeten we keuzes maken. Niet elke investering kan dus doorgaan. Vooral de grote investeringen die veel geld kosten lijden hieronder. Voorbeelden zijn de Rembrandtbrug, vernieuwing van het stationsgebied of een nieuw zwembad. Ook de Oostelijke randweg zit hiertussen. De keuzes worden net voor de zomervakantie gemaakt.

Oostelijke randweg
LijstvanderDoes vindt dat onze gemeentefinanciën gezond moeten blijven. Ook willen we blijven inzetten op de oostelijke randweg om de verkeerssituatie te overzien bij Snellerpoort, zeker nu er vele woningen bijkomen in het gebied. Gelukkig doen we beide. Door vol in te zetten op een lobbycampagne bij de Provincie gaan we alsnog door met de stappen voor een Oostelijke randweg. Tegelijk houden we onze financiën in de gaten. Een win-win situatie dus

Door,
Stan Droogh
Raadslid Lijst van der Does