Gisteravond was in Nieuwsuur op NPO2 heel kort een klein gedeelte van het interview te zien dat in de middag was opgenomen. Aanleiding was de plannen van het nieuwe kabinet om de voorrangsregels voor statushouders te laten vervallen. 

More...

Een motie van LvdD en VVD in de gemeenteraad van april, die ditzelfde vroeg werd zonder een mogelijkheid tot debat door een linkse meerderheid weggestemd. Wij zijn blij met de steun die we nu vanuit Den Haag krijgen, want binnenkort mag deze voorrang wettelijk niet meer en zullen statushouders ook op de wachtlijst komen voor een woning! We begrijpen dat het voor statushouders vaak erg moeilijk is om een woning te kunnen krijgen, maar de woningnood is zo groot dat we iedereen dezelfde kansen willen geven op een woning. Een tijdelijke opvang is wat ons betreft voor statushouders wel mogelijk bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke woningen/ tinyhouses/ leegstaande kantoren. Maar we willlen de tijdelijke woningen ook aan onze daklozen inwoners en jongeren beschikbaar stellen!

Klik hier voor de hele video.