Zorg dichtbij

Het is LijstvanderDoes al jaren een doorn in het oog dat er buiten kantooruren geen medische hulp en medicatie is te krijgen in Woerden. Wij ijveren al heel lang om dit op te lossen, maar helaas heeft hier Corona roet in het eten gegooid. Wij blijven echter ijveren voor een normale huisartsenpost en medicijnverstrekking in Woerden zelf. En op termijn de terugkomst van een eigen streekziekenhuis. Want dat is wat wij horen van inwoners die wij spreken, zorg dat de Zorg weer dichtbij komt. 

De Huisartsenpost (HAP) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) zijn een basisvoorziening en moeten dus terugkomen. Het verkrijgen van medicijnen en medische hulp in Woerden moet weer mogelijk worden voor 24 uur per dag en in het weekend. 

Pijnlijk is dat in een grote plaats als Woerden geen directe medische raadgevende hulp te krijgen is buiten kantoortijden, bij wie en wat voor instantie dan ook, zelfs niet bij je huisarts. Het krijgen van medicijnen is ook al niet gemakkelijk ’s avonds en in het weekend. Dit terwijl de dierenarts altijd te raadplegen is, zelfs in het weekend!

Ook in de toekomst moet het St. Antonius Ziekenhuis Woerden (voorheen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) een zo breed mogelijke zorg en dienstverlening blijven bieden. Dit mag niet ondergeschikt worden aan de plannen van het St. Antonius om het ziekenhuisterrein te ontwikkelen voor woningbouw. 

Het slopen van het gebouw van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een enorme kapitaalvernietiging die zeker niet in het belang is van de inwoners van Woerden met zijn aanliggende kernen en wijken en omliggende plaatsen. 

Woerden met een verzorgingsgebied van 120.000 mensen, moet ernaar blijven streven om een volwaardig Streekziekenhuis terug te krijgen. 

De verpleeghuiszorg als een laatste opvang mogelijkheid voor ouderen die extra medische aandacht nodig hebben, zoals die wordt gegeven in bijvoorbeeld het Weddesteyn en de Vijverhof, moet in de gemeente Woerden blijven bestaan.

Naast thuiszorg moet ook kunnen worden voorzien in particuliere huishoudelijke hulp. Kwaliteitstoetsing hiervan is belangrijk, het terugdringen van overbodige administratieve werkzaamheden is nodig en moet misschien zelfs worden geschrapt. Ook moet worden bevorderd dat mensen met een voldoende inkomen, huishoudelijke hulp zelf gaan financieren en dit niet afwentelen op de gemeenschap ook al hebben ze er van rechtswege misschien wel recht op.

Verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn de pijlers in de samenleving en in ons beleid. LijstvanderDoes heeft een samenleving voor ogen waarin ook kwetsbare burgers zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Er moet rekening worden gehouden met inkomen en draagkracht bij het stapelen van de kosten uit de eigen bijdrage, waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan betaalbaar passend vervoer voor ouderen.

Er moet één loket komen waar inwoners terechtkunnen voor alle vragen en antwoorden. Momenteel zijn dat er twee, namelijk Woerden Wijzer en Ferm Werk. Eén loket voorkomt het onnodig doorverwijzen.

Communicatie met de burger mag niet volledig afhankelijk zijn van het gebruik van internet. Het taalgebruik moet voor iedereen in een te begrijpen eenvoudig Nederlands zijn.

Jeugdhulp mag beslist geen ondergeschoven kind worden en KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen ) moeten blijvend worden ondersteund en niet in de steek worden gelaten.

Huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp

De Huisartsenpost (HAP) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) zijn een basisvoorziening en moeten dus terugkomen. Het verkrijgen van medicijnen en medische hulp in Woerden moet weer mogelijk worden voor 24 uur per dag en in het weekend. Pijnlijk is dat in een grote plaats als Woerden geen directe medische raadgevende hulp te krijgen is buiten kantoortijden, bij wie en wat voor instantie dan ook, zelfs niet bij je huisarts. Het krijgen van medicijnen is ook al niet gemakkelijk ’s avonds en in het weekend. Dit terwijl de dierenarts altijd te raadplegen is, zelfs in het weekend!

  • Ook in de toekomst moet het St. Antonius Ziekenhuis Woerden (voorheen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) een zo breed mogelijke zorg en dienstverlening blijven bieden. Dit mag niet ondergeschikt worden aan de plannen van het St. Antonius om het ziekenhuisterrein te ontwikkelen voor woningbouw.
  • Het slopen van het gebouw van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een enorme kapitaalvernietiging die zeker niet in het belang is van de inwoners van Woerden met zijn aanliggende kernen en wijken en omliggende plaatsen.
  • Woerden met een verzorgingsgebied van 120.000 mensen, moet ernaar blijven streven om een volwaardig Streekziekenhuis terug te krijgen.

Overige zorg

De verpleeghuiszorg als een laatste opvang mogelijkheid voor ouderen die extra medische aandacht nodig hebben, zoals die wordt gegeven in bijvoorbeeld het Weddesteyn en de Vijverhof, moet in de gemeente Woerden blijven bestaan.

Naast thuiszorg moet ook kunnen worden voorzien in particuliere huishoudelijke hulp. Kwaliteitstoetsing hiervan is belangrijk, het terugdringen van overbodige administratieve werkzaamheden is nodig en moet misschien zelfs worden geschrapt. Ook moet worden bevorderd dat mensen met een voldoende inkomen, huishoudelijke hulp zelf gaan financieren en dit niet afwentelen op de gemeenschap ook al hebben ze er van rechtswege misschien wel recht op.

  • Verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn de pijlers in de samenleving en in ons beleid. LijstvanderDoes heeft een samenleving voor ogen waarin ook kwetsbare burgers zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
  • Er moet rekening worden gehouden met inkomen en draagkracht bij het stapelen van de kosten uit de eigen bijdrage, waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan betaalbaar passend vervoer voor ouderen.
  • Er moet één loket komen waar inwoners terechtkunnen voor alle vragen en antwoorden. Momenteel zijn dat er twee, namelijk Woerden Wijzer en Ferm Werk. Eén loket voorkomt het onnodig doorverwijzen.
  • Communicatie met de burger mag niet volledig afhankelijk zijn van het gebruik van internet. Het taalgebruik moet voor iedereen in een te begrijpen eenvoudig Nederlands zijn.
  • Jeugdhulp mag beslist geen ondergeschoven kind worden en KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen ) moeten blijvend worden ondersteund en niet in de steek worden gelaten.